Ancient Civilizations - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Ancient Civilizations

Tổng quan

📚 Khóa học các nền văn minh cổ đại đưa học sinh vào cuộc hành trình xuyên thế giới cổ đại, mang lại những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực địa lý cũng như sự khởi đầu của nền văn minh nhân loại. Khóa học còn đem lại niềm hứng khởi để tìm hiểu về lịch sử, về cuộc sống của những người đi trước, những đóng góp mà tổ tiên và tác động của chúng tới cuộc sống ngày nay.

Acellus ancient civilizations

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 16 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Các nguyên tắc cơ bản của địa lý
Bài 2 – Thời đại đồ đá mới
Bài 3 – Lưỡng Hà
Bài 4 – Ai Cập
Bài 5, 6 – Các tôn giáo của thế giới Cổ đại
Bài 7 – Châu Phi
Bài 8 – Tiểu lục địa Châu Á
Bài 9 – Trung Quốc
Bài 10 – Nhật Bản
Bài 11, 12 – Hy Lạp
Bài 13, 14 – Đế chế La Mã
Bài 15 – Thế giới mới
Bài 16 – Châu Âu cổ đại 

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12