Earth Science - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Earth Science

Tổng quan

📚 Khóa học Khoa học Trái đất tạo cơ hội để các bạn học sinh nghiên cứu về trái đất, cấu trúc, thành phần của trái đất, bề mặt thay đổi và vai trò của năng lượng trong các hệ thống trái đất. Khóa học cũng khám phá các tài nguyên sinh thái và bầu khí quyển, chu kỳ nước và thời tiết, các vùng đất và mối quan hệ giữa các nước trong vùng đất đó. Trong quá trình học, học sinh còn được rèn luyện tư duy khoa học, điều tra, sử dụng các công cụ và công nghệ.

Acellus Earth Science

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 24 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Khoáng sản
Bài 2 – Đá
Bài 3 – Phong hóa và Đất
Bài 4 – Xói mòn và lắng đọng
Bài 5 – Mảng kiến tạo
Bài 6 – Động đất
Bài 7 – Núi và Núi lửa
Bài 8 – Lịch sử địa chất Trái đất
Bài 9 – Tài nguyên thiên nhiên
Bài 10 – Nước ngọt trên Trái đất
Bài 11 – Hệ thống đại dương
Bài 12 – Bầu khí quyển của Trái đất
Bài 13 – Yếu tố thời tiết
Bài 14 – Mô hình thời tiết
Bài 15 – Dự đoán thời tiết
Bài 16 – Trái đất trong không gian
Bài 17 – Mặt trăng
Bài 18 – Thám hiểm không gian
Bài 19 – Mặt trời
Bài 20 – Hành tinh bên trong
Bài 21 – Hành tinh bên ngoài
Bài 22 – Sao chổi, Tiểu hành tinh và Thiên thạch
Bài 23 – Kính thiên văn
Bài 24 – Các ngôi sao

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12