Language Arts Grade 2 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 2

Tổng quan

📚Khóa học Nghệ thuật ngôn ngữ/Đọc Lớp 2 tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng đọc hiểu và ngữ văn cốt lõi, từ đó tạo điều kiện cho học sinh luyện tập các dạng văn bản và cấu trúc viết khác nhau. Không chỉ thỏa thích sáng tạo với các dạng bài viết, các bạn học sinh còn được tìm hiểu về thành phần câu, từ loại, bố cục… và rất nhiều những thứ bổ ích để tạo nên một bài viết tốt.

Acellus Language Arts Grade 2

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 6 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Tự sự trên trải nghiệm cá nhân
Bài 2 – Bài viết hướng dẫn
Bài 3 – Viết thuyết phục
Bài 4 – Các thành phần của văn bản
Bài 5 – Realistic Fiction
Bài 6 – So sánh và đối lập

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12