Language Arts Grade 5 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 5

Acellus Language Arts Grade 5

Tổng quan

📚Nghệ thuật ngôn ngữ/Đọc lớp 5 là một khóa học nghiêm ngặt được xây dựng nhằm thử thách kỹ năng đọc hiểu và ngữ văn của học sinh với các văn bản và cấu trúc viết phức tạp hơn các lớp dưới. Với khóa học này, học sinh được học cách viết, hỗ trợ và phát triển một luồng ý tưởng hợp lý bằng văn bản sau đó truyền tải đến người đọc. Ngoài ra, các khái niệm cơ bản về tiếng Anh, bao gồm: ngữ âm, nguồn gốc từ, từ vựng, chính tả và ngữ pháp cũng sẽ được ôn tập trong khóa học này.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 10 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Văn xuôi, câu từ và tự sự cá nhân
Bài 2: Văn xuôi, danh từ và viết một câu chuyện
Bài 3: Kịch và động từ
Bài 4: Thơ và đại từ
Bài 5: Thể loại, tính từ và cách viết so sánh
Bài 6: Văn bản Lịch sử, trạng từ và viết luận
Bài 7: Văn bản Khoa học và bài viết review sách
Bài 8: Văn bản Kỹ thuật, viết hoa và trích nguồn
Bài 9: Nghiên cứu, dấu câu và báo cáo
Bài 10: Viết chính xác và hiệu quả

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12