Language Arts Grade 8 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 8

Tổng quan

📚 Khóa học Ngữ Văn/Đọc hiểu lớp 8 sử dụng các tác phẩm văn học cổ điển trong việc dạy học sinh phân tích và nhận biết cấu trúc văn học. Kỹ năng viết được củng cố thông qua một quá trình viết hợp lý và có tổ chức trong nhiều loại văn bản khác nhau, từ tự sự cá nhân, thơ ca cho đến văn bản thuyết phục. Các chủ đề của khóa học bao gồm: Đọc vê các chiến lược, viết tường thuật, điểm nhìn và ngôn ngữ tượng hình, những từ ngữ tuyệt vời, bài luận giải thích, sức mạnh của thơ ca, kịch, nói lời nói của bạn, nội dung thông tin, viết, nghiên cứu, phân tích văn bản.

Acellus Grade 8 Reading Language-Arts

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 14 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Từ vựng và cặp từ
Bài 2 – Phân tích tác phẩm
Bài 3 – Viết một câu chuyện hư cấu
Bài 4 – Từ ngữ
Bài 5 – Ngữ pháp
Bài 6 – Viết một bài luận giải thích
Bài 7 – Sức mạnh của thơ ca
Bài 8 – Khám phá bài thơ tự sự
Bài 9 – Kịch
Bài 10 – Thuyết trình trước đám đông
Bài 11 – Các văn bản thông tin
Bài 12 – Viết thuyết phục và lập luận thuyết phục
Bài 13 – Viết văn bản thông tin
Bài 14 – Chủ nghĩa tượng trưng và chủ đề

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12