Math Grade 4 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 4

Acellus Math Grade 4

Tổng quan

📚Khóa học Toán lớp 4 của Acellus nhấn mạnh vào các số nguyên và số thập phân thông qua các quá trình thành lập và phân tích, cũng như chuyển đổi số thập phân thành phân số. Các bài học cũng thảo luận về một số hình thức cộng và trừ khác nhau với số nguyên, số thập phân và phân số. Có các bài học về biểu diễn dữ liệu, tiền, hình dạng hai chiều và phép đo, cho phép khóa học trở thành một trải nghiệm thú vị và nhiều thông tin.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 15 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Giá trị vị trí của các số nguyên
Bài 2: Giá trị vị trí của số thập phân
Bài 3: So sánh số thập phân và phân số
Bài 4: Phép cộng và phép trừ
Bài 5: Các kết quả
Bài 6: Phép chia
Bài 7: Đại lượng không xác định
Bài 8: Trình tự và Bảng
Bài 9: So sánh phân số
Bài 10: Phép toán trên phân số
Bài 11: Biểu diễn trực quan về dữ liệu
Bài 12: Xây dựng và đo góc
Bài 13: Các hình phẳng
Bài 14: Đo lường
Bài 15: Tiền tệ và thời gian

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12