Math Grade 5 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 5

Acellus Math Grade 5

Tổng quan

📚Khóa học Toán lớp 5 của Acellus mang đến cho học sinh góc nhìn thú vị về cách Toán học được sử dụng trong đời sống. Trong suốt khóa học này, học sinh sẽ phát triển thành thạo các phép cộng và trừ phân số, cũng như hiểu biết về phép nhân và phép chia phân số. Các em sẽ mở rộng kỹ năng chia để bao gồm các ước có 2 chữ số, học cách tính toán các phép toán liên quan đến số thập phân. Khái niệm về khối lượng sẽ được nghiên cứu.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 16 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Số dương
Bài 2 – Phép cộng và phép trừ
Bài 3 – Phép nhân
Bài 4 – Phép chia
Bài 5 – Phép chia (tiếp theo)
Bài 6 – Các biến và biểu thức đại số
Bài 7 – Phép nhân và phép chia
Bài 8 – Chia số thập phân
Bài 9 – Hình dạng hai chiều
Bài 10 – Hiểu về phân số
Bài 11 – Cộng và Trừ các phân số
Bài 12 – Cộng và Trừ các số hỗn hợp
Bài 13 – Nhân và Chia phân số và Hỗn số
Bài 14 – Hình ba chiều
Bài 15 – Đo lường
Bài 16 – Dữ liệu và Đồ thị

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12