Math Grade 6 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 6

Tổng quan

📚 Môn Toán lớp 6 tập trung vào việc nghiên cứu các khái niệm toán học giúp ích cho các bạn học sinh khi chuẩn bị chuyển tiếp qua trung học cơ sở. Khóa học sẽ đưa toán học vào cuộc sống, trình bày các ứng dụng trong thế giới thực một cách hấp dẫn và lôi cuốn.

Math Grade 6

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 21 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Tỉ số
Bài 2 – Tỉ lệ
Bài 3 – Phân số, Số thập phân và Phần trăm
Bài 4 – Phần trăm
Bài 5 – Cộng trừ với số thập phân
Bài 6 – Nhân chia với số thập phân
Bài 7 – Phân chia nhiều hơn với số thập phân
Bài 8 – Nhân phân số và hỗn số
Bài 9 – Chia với phân số
Bài 10 – Mẫu số chung và mẫu số không phổ biến
Bài 11 – Số nguyên và Số hữu tỉ
Bài 12 – Biểu thức, Số mũ và Biến
Bài 13 – Các thuộc tính và biểu thức toán học
Bài 14 – Phương trình
Bài 15 – Giải phương trình với số thập phân
Bài 16 – Giải phương trình với phân số và tích chéo
Bài 17 – Hàm và Bất đẳng thức
Bài 18 – Hình học hai chiều
Bài 19, bài 20 – Hình học ba chiều
Bài 21 – Thống kê

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12