Math Grade 7 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 7

Tổng quan

📚 Môn Toán lớp 7 tập trung ôn tập kỹ lưỡng các phép toán cơ bản, các cách giải bài toán bằng cách áp dụng các khái niệm cơ bản của Đại số và Hình học và bằng cách sử dụng các mối quan hệ tỷ lệ. Học sinh cũng được hướng dẫn cách sử dụng dữ liệu thống kê để đưa ra suy luận và cách sử dụng, đánh giá các mô hình xác suất. Sau khi hoàn thành khóa học môn Toán lớp 7, học sinh sẽ có thể: so sánh các số nguyên; chọn những mặt đối lập; sử dụng giá trị tuyệt đối; trừ, nhân và chia số nguyên; giải thích, so sánh, ước lượng, làm tròn, cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân với một số nguyên, số thập phân…

Math Grade 7

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 20 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Số nguyên
Bài 2 – Số nguyên và các phép toán với số nguyên
Bài 3, bài 4 – Số thập phân
Bài 5, bài 6 – Phân số
Bài 7 – Số hỗn hợp
Bài 8 – Biểu thức và Hệ số
Bài 9 – Biểu thức mở rộng
Bài 10 – Phương trình
Bài 11 – Bất đẳng thức
Bài 12 – Góc
Bài 13 – Hình học hai chiều
Bài 14 – Hình học ba chiều
Bài 15 – Thể tích của các hình học ba chiều
Bài 16 – Tỉ số, tỉ lệ
Bài 17 – Lãi suất và quy mô
Bài 18 – Thống kê phần 1
Bài 19 – Thống kê phần 2
Bài 20 – Xác suất

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12