Math Grade 8 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 8

Tổng quan

📚 Môn Toán lớp 8 được thiết kế nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông nắm chắc các khái niệm toán học cấp trung học cơ sở. Các chủ đề khóa học bao gồm: Biểu thức đại số với số nguyên, số hợp lý và số mũ, áp dụng số vô tỉ cho định lý, Pitago, sự biến đổi, góc và các cặp đường, khối lượng chất rắn tròn, hàm tuyến tính, điểm phân tán.

Acellus Math Grade 8

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 9 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Biến và biểu thức, hệ số, số hạng và hằng số
Bài 2 – Số hữu tỉ
Bài 3 – Bình phương, số vô tỉ, Pitago
Bài 4 – Các phép biến hình
Bài 5 – Cóc và các cặp đường
Bài 6 – Số Pi
Bài 7 – Đồ thị
Bài 8 – Giải hệ phương trình
Bài 9 – Phân cụm, liên kết tuyến tính

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12