Science Grade 1 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade 1

Tổng quan

📚Khóa học Khoa học lớp 1 đem đến cho các bạn nhỏ những bài học về môi trường sống của các loài động vật, cách chúng được đáp ứng nhu cầu, cách chúng thay đổi và sự khác nhau giữa các loài động vật đó. Khóa học còn khám phá về thời tiết, tài nguyên thiên nhiên, cách mọi thứ chuyển động, âm thanh, năng lượng và công nghệ. Các chủ đề khóa học bao gồm: Động vật và thực vật cần gì; môi trường sống; vòng đời; tài nguyên của Trái đất; thời tiết; vật chất; âm thanh và chuyển động; năng lượng và công nghệ.

Acellus Science Grade 1

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 11 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Tại sao Khoa học lại quan trọng
Bài 2: Môi trường sống
Bài 3: Khoa học động, thực vật
Bài 4: Vòng đời
Bài 5: Tài nguyên của Trái đất
Bài 6: Thời tiết và các mùa trong năm
Bài 7: Bầu trời và không gian
Bài 8: Vật chất
Bài 9: m thanh và chuyển động
Bài 10: Năng lượng
Bài 11: Công nghệ

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12