Science Grade 2 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade 2

Tổng quan

📚Khóa học Khoa học lớp 2 là khóa học nghiên cứu đời sống động vật, thực vật, thời tiết, nước và vật lý cũng như công nghệ và thiên văn học. Khóa học sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm thông qua việc thực hiện các thí nghiệm và ví dụ chân thực, sống động. Các chủ đề khóa học bao gồm: thực vật và động vật; chuỗi thức ăn và vòng đời; tài nguyên của Trái đất; thời tiết và các mùa trong năm; vật chất, năng lượng, lực, chuyển động và âm thanh; không gian và công nghệ.

Acellus Science Grade 2

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 10 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Thực vật
Bài 2: Động vật
Bài 3: Chuỗi thức ăn và vòng đời
Bài 4: Tài nguyên của Trái đất
Bài 5: Thời tiết và các mùa trong năm
Bài 6: Vật chất
Bài 7: Năng lượng
Bài 8: Lực, chuyển động và âm thanh
Bài 9: Không gian
Bài 10: Công nghệ

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12