Science Grade 4 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade 4

Tổng quan

📚 Khóa học Khoa học lớp 4 của Acellus khám phá các đặc tính và trạng thái của vật chất và hỗn hợp. Tiếp theo đó là các dạng năng lượng, sự truyền dẫn của năng lượng, chất cách điện, các tính chất từ ​​tính, đất, các tác động khác nhau đối với đất, tài nguyên và khí hậu. Ngoài ra, khóa học này còn cung cấp các bài học về chu trình nước, mô hình Trái đất, khoa học thực phẩm, di truyền và một số hiểu biết sâu sắc về những gì xảy ra xung quanh chúng ta.

Acellus Science Grade 4

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 14 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Phân loại Vật chất
Bài 2: Hỗn hợp
Bài 3: Các dạng năng lượng
Bài 4: Điện, dây dẫn và cách điện
Bài 5: Lực
Bài 6: Thuộc tính của đất
Bài 7: Những thay đổi của đất
Bài 8: Tài nguyên
Bài 9: Thời tiết
Bài 10: Vòng tuần hoàn của Mặt trời và Nước
Bài 11: Các đường hoa văn trên trái đất
Bài 12: Nhà sản xuất, người tiêu dùng và Khoa học Thực phẩm
Bài 13: Cấu trúc và chức năng
Bài 14: Đặc điểm, hành vi của động, thực vật
Bài 15: Vòng đời

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12