Science Grade 5 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade 5

Acellus Science Grade 5

Tổng quan

📚 Khóa học Khoa học lớp 5 là một khóa học hấp dẫn, kích thích tư duy bao gồm các khái niệm về cuộc sống, vật lý và khoa học trái đất. Trong suốt khóa học, các bạn học sinh sẽ được khám phá các hiện tượng khoa học thông qua việc điều tra, thu thập và đánh giá thông tin, đồng thời tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của việc tạo ra các mô hình có ý nghĩa. Học sinh cũng được truyền cảm hứng để đưa ra các câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời bằng cách phát triển các thí nghiệm để kiểm tra các giả thuyết.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 15 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Các đặc tính vật lý của vật chất
Bài 2: Hỗn hợp và dung dịch
Bài 3: Các dạng năng lượng
Bài 4: Điện, mạch điện và chất cách điện
Bài 5: Ánh sáng
Bài 6: Lực
Bài 7: Những thay đổi của đất
Bài 8: Các đặc tính của đất
Bài 9: Thời tiết
Bài 10: Vòng tuần hoàn của Mặt trời và Nước
Bài 11: Mặt trời, trái đất và mặt trăng
Bài 12: Môi trường
Bài 13: Lưới thức ăn
Bài 14: Ảnh hưởng của hệ sinh thái tới sinh vật
Bài 15: Thực vật và động vật

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12