Social Studies Grade 1 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Social Studies Grade 1

Tổng quan

📚 ️Khóa học Khoa học Xã hội lớp 1 tập trung vào việc điều tra các nhóm xã hội và tương tác trong trường học, cộng đồng và nơi làm việc. Đồng thời, bắt đầu khám phá các khía cạnh của môi trường như thời tiết, những đổi mới ảnh hưởng đến cuộc sống và những người đã định hình nên nước Mỹ.

Acellus Social Studies Grade 1

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 6 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Trường học
Bài 2: Cộng đồng
Bài 3: Công việc
Bài 4: Trái đất của chúng ta
Bài 5: Nước Mỹ
Bài 6: Thế giới của chúng ta

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12