Social Studies Grade 5 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Social Studies Grade 5

Acellus Social Studies Grade 5

Tổng quan

📚 ️Khóa học Khoa học Xã hội lớp 5 nghiên cứu về lịch sử của Châu Mỹ từ người Mỹ bản địa đầu tiên cho đến Thế kỷ 21. Khóa học không chỉ thảo luận về các sự kiện lịch sử qua các thời kỳ mà còn khám phá động cơ và tư duy của những người làm nên lịch sử.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 26 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Tổng quan về Châu Mỹ
Bài 2: Những người Mỹ đầu tiên
Bài 3: Người Mỹ bản địa
Bài 4: Cựu Thế giới
Bài 5: Khám phá thế giới mới ở Châu u
Bài 6: Thuộc địa hóa người châu u
Bài 7: Thuộc địa Anh
Bài 8: Cuộc sống ở các nước thuộc địa Anh
Bài 9: Các Đế chế Châu u Mở rộng
Bài 10: Con đường dẫn đến cuộc cách mạng
Bài 11: Cách mạng Mỹ
Bài 12: Chính phủ Hoa Kỳ sơ khai
Bài 13: Những thay đổi của nước Mỹ
Bài 14: Con đường dẫn đến xung đột
Bài 15: Nội chiến và tái thiết
Bài 16: Quốc gia mở rộng về phía Tây
Bài 17: Công nghiệp hóa và người nhập cư
Bài 18: Mở rộng ra nước ngoài
Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự thay đổi
Bài 20: “Giàu” và “nghèo”
Bài 21: Chiến tranh Thế giới thứ hai
Bài 22: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Bài 23: Quyền công dân của người Mỹ
Bài 24: Chiến tranh lạnh ngày càng sâu sắc
Bài 25: Sau chiến tranh lạnh
Bài 26: Thế kỷ 21

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12