Cô Bridget Newberry - Thạc sĩ lịch sử trường Đại học Wright State University - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Cố vấn Khoa học xã hội

Bridget Newberry

THÔNG TIN

Họ và tên

Bridget Newberry

Vị trí công tác

Cố vấn Khoa học xã hội ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ

Bằng cấp

Thạc sĩ lịch sử trường Đại học Wright State University

Kinh nghiệm
28 năm kinh nghiệm giảng dạy môn lịch sử Mỹ, lịch sử thế giới và các lớp lịch sử
Cố vấn khoa học xã hội
Cô Bridget Newberry đang là 1 trong những cố vấn nhóm môn khoa học xã hội của ICS Viet Nam
Previous
Next