Cô Ngô Diệu Hồng - Phó Giám Đốc ICS Viet Nam - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Phó giám đốc ICS Viet Nam

Ngô Diệu Hồng

THÔNG TIN

Họ và tên

Ngô Diệu Hồng

Vị trí công tác

Phó Giám đốc phụ trách Học thuật của ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Victoria - Úc
  • Chứng chỉ TESOL
Kinh nghiệm
Cô Ngô Diệu Hồng có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục, tài chính.