Cô Katherine Hunt - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Katherine Hunt

THÔNG TIN

Họ và tên

Katherine Hunt

Vị trí công tác

Giáo viên tại ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân (danh dự hạng 2)

Bằng cấp

  • Chứng chỉ TEFL
  • Tốt nghiệp Viện Công nghệ Galway - Mayo

Kinh nghiệm
Giảng dạy tiếng Anh và các môn khoa học từ năm 2019 đến nay tại các trường học và trung tâm tại Ireland và Việt Nam: Naas Language School, Wordplay English Language School, Greenfield Private School (Ecopark), The English Connection, Enlightening Education Center
Giáo viên tại ICS
Cô Katherine Hunt là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next