Cô Lana Van der Merwe - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Lana Van der Merwe

THÔNG TIN

Họ và tên

Lana Van der Merwe

Vị trí công tác

Giáo viên tại ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ

Bằng cấp

  • Cử nhân Đại học North - West
  • Thạc sĩ tại Đại học John Moores Liverpool

Kinh nghiệm
Giáo viên Nghệ thuật tại trường Dewey - Hà Nội, giáo viên Tiếng Anh tại trường Quốc tế Gateway
Giáo viên tại ICS
Cô Lana Van der Merwe là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next