Cô Shona Knox Macdonald - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Shona Knox Macdonald

THÔNG TIN

Họ và tên

Shona Knox Macdonald

Vị trí công tác

Giáo viên ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học UK
  • Chứng chỉ CELTA/ TEFL
Kinh nghiệm
Cô Shona Knox Macdonald có trên 4 năm giảng dạy tiếng Anh chủ yếu các môn Language Art, luyện thi IELTs tại các trung tâm và trường phổ thông như SAY ABC, Helios Academy, Hanoi Adelaide School, The English Connection, Enlightening Education Center
Giáo viên
Cô Shona Knox Macdonald đang là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next