Thầy Jeremy Trevor Green - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Jeremy Trevor Green

THÔNG TIN

Họ và tên

Jeremy Trevor Green

Vị trí công tác

Giáo viên tại ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Cử nhân Trường Cao học IMM, RSA

Kinh nghiệm
Trên 4 năm giảng dạy tiếng Anh (chủ yếu dạy Math), luyện thi IELTs tại các trung tâm và trường học quốc tế tại Việt Nam như Kinder House Montessori, Leo English, Cambly English, The English Connection,
Giáo viên tại ICS
Thầy Jeremy Trevor Green là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next