Thầy Samuel Haynes - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Samuel Haynes

THÔNG TIN

Họ và tên

Samuel Haynes

Vị trí công tác

Giáo viên ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Tây Florida
  • Chứng chỉ TEFL

Kinh nghiệm
Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Trong đó có xây dựng chương trình và dạy IELTS tại Apple Language Center, Hạ Long; dạy tiếng Anh, văn học tại trường Đoàn Thị Điểm; giáo viên tại The English Connection, Enlightening Education Center.
Giáo viên
Thầy Samuel Haynes đang là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next