ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Chia sẻ 1 Video học tập - Nhận 1 buổi Public Speaking

Nhằm mục đích lan toả chương trình học tại ICS đến với cộng đồng Facebook, ICS Viet Nam phát động phong trào khuyến khích các phụ huynh và học sinh thực hiện các video ngắn về nội dung học tập trên ICS và đăng lên trang facebook cá nhân của phụ huynh.
 
Khi chia sẻ 1 video lên facebook, học sinh sẽ được tham gia 1 buổi học Public Speaking miễn phí vào tuần sau đó.
 
🌐 Chi tiết về nội dung chương trình:

♦️ Đối tượng: Tất cả các bạn học sinh đang theo học tại ICS Viet Nam có thể tham gia chương trình này.

♦️ Về video đăng lên facebook:
• Video có độ dài tối thiểu 45 giây
• Nội dung video: học sinh nói về nội dung của một bài học đã học trên ICS bằng tiếng anh hoặc phụ huynh cũng có thể quay lại video học sinh làm bài tập Extra Exercise trên tài khoản ICS
• Phụ huynh đăng video lên facebook cá nhân và để chế độ công khai. Bài đăng có thể kèm theo mô tả ngắn gọn về nội dung bài học và kèm theo Hashtag #ICS_Viet_Nam
• Phụ huynh share post đã đăng trên faceboọk cá nhân vào Group Facebook Cùng con hội nhập giáo dục Quốc tế
 
♦️ Về buổi học Public Speaking:
• Sau khi đăng video lên facebook cá nhân và share bài vào group, phụ huynh gửi tin nhắn đến Fanpage ICS Viet Nam để nhận lịch tham gia buổi Public Speaking của học sinh vào tuần sau
• Với mỗi 1 video đăng lên, học sinh sẽ được tham gia miễn phí 1 buổi Public Speaking với giáo viên nước ngoài, 1 lớp sẽ có từ 5-7 bạn
• Chủ đề của các buổi Public Speaking mời quý phụ huynh xem ở cuối bài viết (mỗi tuần 1 chủ đề)
Chia sẻ 1 Video học tập - Nhận 1 buổi Public Speaking
Trong quá trình tham gia chương trình nếu các phụ huynh có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ điều gì, hãy nhắn tin ngay cho fanpage ICS Viet Nam hoặc gọi tới hotline: 0961242622
 
👉 Chúc các bạn học sinh sẽ có thật nhiều video hay để chia sẻ với cộng đồng facebook và tham gia những buổi Public Speaking bổ ích và lý thú mỗi tuần!♦️
CHƯƠNG TRÌNH PUBLIC SPEAKING LEVEL GRADE K-1-2
Week Tiêu đềPhân mônNội dung học
1My SensesScienceTalk about my senses with drawing
2My HomeSocial StudiesDraw and talk about your house
3Animals in Motion ScienceDraw and tell how an animal moves
4Moving Around TownSocial StudiesDescribe how you get around 
5Animals Grow and ChangeScienceDraw and talk about baby and adult animals
6Write about Growing UpSocial StudiesTalk about things you can do when you grow up
7My Pet Care BookScienceDraw and talk about things that pet needs
8Learn About VetsSocial StudiesDraw and write about person who takes care of animals
9Keeping Your School CleanScienceTalk about ways to keep your school clean
10Soccer TimeSocial StudiesDraw and talk about soccer
11Animals Grow and ChangeScienceDraw and talk about how baby and adult animals are different
12Where Animals LiveSocial StudiesDraw and talk about an animal’s home
13Helping Out OutdoorsScienceDraw and talk about what you do to help others
14Jobs People DoSocial StudiesDraw and talk about the job you want to do
15Animal HomesScienceDraw and talk about where the animal lives
16Animals and WeatherSocial StudiesTalk about an animal that lives where it is very hot
17What Do You Hear?ScienceDraw and talk about something that make a sound
18Parade FunSocial StudiesDraw and describe about a parade
19How Was the WeatherScienceDraw and talk about the weather today
20Kids Around the WorldSocial StudiesDraw and talk about kids in another country
21Measure a StepScienceTalk about who got the longest step
22Draw A MapSocial StudiesDraw a simple map and show directions
23Helping Seeds GrowScienceTell about things that help seeds grow
24Kids Around the WorldSocial StudiesTalk about how kids help in other parts of the world
25Our Bright SunScienceTalk about things that the Sun can do
26Day and NightSocial Studiestalk about Earth and the Sun
27Fun with FamilyScienceTalk about things your family do for fun in the summer
28Work and JobsSocial StudiesTalk about job someone in your family does
29Families Grow and ChangeScienceTalk about how animals grow up
30Families CelebrateSocial StudiesTalk about a special celebration in your family
31A Bird’s HomeScienceTalk about how nest is important to birds
32Birds in the NeighborhoodSocial StudiesTalk about your neighborhood with a lot of birds
33Things to Recycle at HomeScienceTalk about things you can recycle at home
34Garbage CollectorsSocial StudiesTalk about your neighborhood garbage collectors and their truck
35Using a ThermometerScienceTalk about inside and outside temperature
36A Beachside BookSocial StudiesMake a book about living at the beach
37Using a Magnifying GlassScienceTalk about using magnifying glass to see things
38Living Long AgoSocial StudiesTalk about inventions long ago
39Animals Staying SafeScienceTell about a story on how animals stay safe
40Neighborhood CollageSocial StudiesMake a neighborhood collage and talk about it
41Parts of a CatScienceDescribe what you learn about a cat
42Artists in a CommunitySocial StudiesTalk about an artist you like
43Things Magnet MoveSciencetalk about things that magnet attracts and moves
44Moving in the StreetsSocial StudiesTalk about signs on the street
45Weather and InventionsScienceTalk about inventions that keep us warm in the winter
46Role Play an EmergencySocial StudiesDo a role – play in an emergency situation
47What Baby Animals LearnScienceTalk about things your baby animal learns as it grows up
48Kids LearningSocial StudiesTalk about whether you want to be a teacher or not
49Parts of a PlantScienceTalk about your plant and its parts
50Neighborhood PlantsSocial StudiesDescribe your neighborhood garden
51Bugs in Fall and WinterScienceTalk about bugs you see in winter and fall
52Bugs Are EverywhereSocial StudiesDescribe a place where you can find bugs
53The PlanetsScienceTalk about a planet you know
54Our Planet EarthSocial StudiesDescribe how Earth looks
55The Job of a ScientistScienceTalk about what a scientist do
56Helping Our WorldSocial StudiesTalk about someone whose job help Earth
57Staying SafeScienceTalk about ways animal parents keep their babies safe
58Water and Land AnimalsSocial StudiesTalk about an animal taking care of its babies in water and land
59Building with NatureScienceDiscuss about things from nature that people use to build things with
60Buildings Around the WorldSocial StudiesDescribe a building in a foreign country
CHƯƠNG TRÌNH PUBLIC SPEAKING LEVEL GRADE 3-4-5
Week Tiêu đềPhân mônNội dung học
1Fruit and Vegetables ScienceTell a partner what you learn about a fruit/vegetables
2New BeginningsSocial StudiesTell a partner what would you bring if you immigrate to a new country
3Using E-mail to Keep in TouchSocial StudiesWrite an email to your pen-pal
4ComputersScienceTalk about why desktop computers are useful. 
5Community LeadersSocial StudiesAct as reporter to interview a community leader
6PlantsScienceTell a partner what you learn about a plant
7Taking in OxygenScienceDiscuss about what animals breath through lungs or gills
8AntarticaSocial StudiesDescribe the geography and climate of Antartica
9HabitatScienceDescribe an animal’s habitat
10A Visit to the VetSocial StudiesDiscuss whether you want to be a veterinarian
11Dance, Exercise and ActivityScienceDiscuss on rules you need to follow to keep your body healthy
12Putting on a PlaySocial StudiesPresent about characters and setting of your dream play
13Gray Wolves and Red WolvesScienceTell about what you learn on gray wolf or red wolf
14Dogs Help PeopleSocial StudiesMake a magazine cover about a job that dogs do.
15Inventions in the KitchenSocial StudiesTalk about inventions in your kitchen and how it helps people
16How Does It Work?ScienceDiscuss on the concept of how a bicycle works
17The Big DipperScienceTalk about stars in the Big Dipper and Little Dipper
18Working in SpaceSocial StudiesTell about a day at work of an astronaut
19Why Does it Rain?SciencePoem about rain using simile
20Career ChartSocial StudiesTalk about a job that you like
21Food Around the WorldSocial StudiesDescribe a meal you ate in a foreign country
22Healthful EatingScienceTell why some foods are better for you than others
23It is SnowingScienceDiscuss about snow
24Where I LiveSocial StudiesDescribe about your favorite season
25What Do You Know?ScienceTalk about an insect that you find interesting
26Respect for NatureSocial StudiesTalk about things you can do to protect nature and your community
27Going PlacesSocial StudiesMap Skill – Make a map for your school to home direction
28The Digestive SystemScienceDiscuss on how a heart works
29What Do You Know?ScienceInteview a scientist, a teacher or a doctor
30Famous PicturesSocial StudiesShare a famous picture with your friend
31What’s Cooking in JapanSocial StudiesCompare food you eat in Japan and in Vietnam
32Heat and EnergyScienceDiscuss on things in your house that need energy to work
33Playground RulesSocial StudiesDiscuss why it is important to have playground rules
34Cotton ThreadScienceShare what you know about cotton plant and things made with it
35Oil SpillsScienceTalk about oil spills and its harms
36Careful CampersSocial StudiesDiscuss on rules for campers to protect nature
37The Water CycleSciencePoem about water cycle
38Chant for HelpSocial StudiesTalk about your plan for a community project
39A Special HomeScienceTalk about beavers with its home
40Architects at WorkSocial StudiesDescribe your ideal house
41My Business PlanSocial StudiesTalk about your start-up business plan
42Silver and GoldScienceTalk about what you learn on gold or silver
43Newspaper KnowledgeSocial StudiesTalk about your opinion on an article
44Discoveries in the NewsScienceTell about your important discovery
45Travel Through HistorySocial StudiesTalk about old and new transportation vehicles
46SatellitesScienceTalk about how satellites travel in space
47At the FirehouseSocial StudiesTalk about history of fire houses
48FiresScienceDiscuss how fire begins
49Animals at HomeScienceTalk about an animal at home
50Homes Around the WorldSocial StudiesTalk about homes around the world
51Good NeighborsSocial StudiesDescribe about your neighbors
52What is a Machine?ScienceTalk about the interesting machine
53Many PigsScienceTell interesting things about a pig
54Work AnimalsSocial StudiesTalk about the work the animal does
55The TelephoneScienceTalk about the invention of the telephone
56A Huge HonorSocial StudiesTalk about a citizen that people honors
57Two Animals MeetScienceNarrate a story about two animals meet each other.
58Two Brothers InventSocial StudiesTell why the Wright brothers’ invention is important
59About GrasshopperScienceTalk about grasshopper
60Butterfly PlacesSocial StudiesDescribe places where eyou can go and see butterflies