Câu Lạc Bộ - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

CÂU LẠC BỘ

  • Tất cả các CLB được hướng dẫn bởi giáo viên bản ngữ và trợ giảng.
  • Mỗi CLB sinh hoạt 1 buổi 50 phút/1 tuần, sĩ số 10 – 15 học sinh/1 CLB.
  • Học phí tham gia CLB trong thời gian 10 tuần: 900k/1 CLB.
  • CLB dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 09/06/2023

Câu lạc bộ cho học sinh lớp K-1

Câu lạc bộ cho học sinh lớp 2-3

Câu lạc bộ cho học sinh lớp 4-5

Câu lạc bộ cho học sinh lớp 6-7-8