Tôn chỉ, slogan hoạt động - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Tôn chỉ, slogan hoạt động

Tôn chỉ hoạt động

  • Qua kinh nghiệm đúc rút từ thực tế ICS Viet Nam định hướng xây dựng một trường chuyên biệt toàn diện về các dịch vụ liên quan đến giáo dục Quốc tế, đặc biệt dành cho trẻ em có mong muốn trải nghiệm các khóa học Quốc tế nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép.
  • Phối hợp cùng các chuyên gia giáo dục Quốc tế và các giáo viên hàng đầu, ICS tổ chức các khóa tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy online và không ngừng nâng cao kiến thức cho đội ngũ giáo viên để đem đến chương trình đào tạo Quốc tế với chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.
  • Trường học Quốc tế online ICS ra đời bằng sự tâm huyết, sáng tạo của những người say mê sự nghiệp trồng người. Thấu hiểu được những khó khăn trong việc theo học các chương trình đào tạo Quốc tế tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn và quyết tâm đem lại những điều kiện tốt nhất cho các bạn học sinh và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển giáo dục Quốc tế.

Triết lý hoạt động: Đạo đức – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển

  • Đạo đức: Tại ICS Viet Nam, chúng tôi luôn đề cao vấn đề đạo đức trong giáo dục. Bởi vậy, mặc dù đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh được rèn luyện, giáo dục trong một môi trường đáp ứng tiêu chuẩn Quốc tế nhưng hướng đến tôn vinh đạo đức con người Việt.
  • Tri thức: Là tài sản vô giá mà bạn có thể luôn mang theo bên mình và là hành trang vững chắc nhất để mỗi cá nhân bước vào đời. ICS Viet Nam là môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên, học sinh được nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học của thế giới vào thực tiễn cuộc sống.
  • Sáng tạo: Là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức. Sáng tạo là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất. Tại ICS, chúng tôi luôn khuyến khích phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tự chủ của giáo viên, học sinh.
  • Phát triển: Cán bộ, giảng viên, học sinh Trường Quốc tế online ICS sẽ có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn Quốc tế để hội nhập với xu hướng giáo dục của khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Slogan: ICS Viet Nam – Hành trang hội nhập giáo dục quốc tế