Tuyển sinh hệ quốc tế ICS - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Tuyển sinh hệ quốc tế ICS

Chi tiết về thông tin chương trình đào tạo mời quý phụ huynh xem tại : 
>> Hệ quốc tế ICS

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh 5-18 tuổi

Thời gian tuyển sinh: đang tuyển sinh năm học 2021-2022

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0961 242 622

Banner hệ quốc tế ICS