Tuyển sinh hệ phổ thông Mỹ Acellus - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Tuyển sinh hệ phổ thông Mỹ Acellus

Chi tiết về thông tin chương trình đào tạo mời quý phụ huynh xem tại : 
>> Hệ phổ thông Mỹ Acellus

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh 5-18 tuổi

Thời gian tuyển sinh: đang tuyển sinh năm học 2021-2022

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0961 242 622

Banner hệ phổ thông Mỹ Acellus