Cô Nguyễn Thị Thái Hằng - Phó Giám Đốc ICS Viet Nam - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Phó giám đốc ICS Viet Nam

Nguyễn Thị Thái Hằng

THÔNG TIN

Họ và tên

Nguyễn Thị Thái Hằng

Vị trí công tác

Phó giám đốc phụ trách Vận hành ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân Kinh doanh quốc tế

Bằng cấp

Tốt nghiệp Học viện quốc tế New Zealand

Kinh nghiệm
Cô Nguyễn Thị Thái Hằng​ có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục, tài chính.