Thầy Ahmed Ozdogan - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

AHMED OZDOGAN

THÔNG TIN

Họ và tên

Ahmed Ozdogan

Vị trí công tác

Giáo viên ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Cankaya
  • Chứng chỉ CELTA/ TEFL/ TESOL
Kinh nghiệm
Thầy Ahmed Ozdogan tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Cankaya. Thầy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.
Giáo viên
Thầy Ahmed Ozdogan đang là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam.
Previous
Next