Thầy Trần Anh Tú - Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vệ tinh ĐH Khoa học và Công nghệ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ vật lý tại Úc - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Cố vấn ICS Viet Nam

Trần Anh Tú

THÔNG TIN

Họ và tên

Trần Anh Tú

Vị trí công tác

Cố vấn khoa học tự nhiên ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ

Bằng cấp

  • Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vệ tinh ĐH Khoa học và Công nghệ
  • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ vật lý tại Úc
Cố vấn khoa học tự nhiên
Thầy Trần Anh Tú đang là 1 trong những cố vấn nhóm môn khoa học tự nhiên của ICS Viet Nam