THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỪ POWERHOMESCHOOL TUTOR SANG 2TOR.ONLINE - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỪ POWERHOMESCHOOL TUTOR SANG 2TOR.ONLINE

Theo chính sách mới nhất của Acellus, họ sẽ chuyển riêng hệ Tutor (được chọn bài để học, được xem lại nhiều lần và làm quiz nhiều lần) sang một web mới, có tên 2tor.online, với giá là 4.95$/môn/tháng. Powerhomeschool hiện giờ sẽ chỉ còn theo hệ Teaching (học bài theo lộ trình có sẵn, được xác nhận credit từ hệ thống này cho bố mẹ).

Việc chuyển đổi này là do thời gian vừa rồi, có trường hợp học sinh tạo nhóm và trao đổi với nhau đáp án các môn học khi để tài khoản ở chế độ Tutor, sau đó lại tự chọn chế độ Teaching học để lấy điểm cao sau khi sử dụng đáp án đó.

Để đảm bảo uy tín và chất lượng của chương trình, phía Acellus phải tách 2 hệ thống này ra 2 web khác nhau để theo dõi và thu thêm phí nếu học sinh muốn học theo kiểu cheating (gi.an lận) này.

Với các bạn học sinh Việt Nam chọn học Tutor bình thường, lựa chọn này khá có lợi, vì hiện giờ cha mẹ được mua theo môn với giá hợp lý (trước là 10$, hiện tại là 5$/môn/tháng), được chọn số lượng môn theo ý muốn và không phải dùng chung tài khoản của nhau nữa. Để biết con đang học đến đâu, bố mẹ vào mục tài khoản Parent để kiểm tra trong file syllabus, say đó khi đăng ký tài khoản mới bên 2tor.online thì cho con học từ phần chưa hoàn thành.

Toàn bộ các tài khoản học tại ICS đều mua và vận hành học theo dạng Teaching, vậy nên sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với các học sinh vào sau mà chưa kịp làm đủ bài đã thiếu sẽ bị reset về đầu môn hoặc về bài gần nhất mà học sinh đã làm đầy đủ liền mạch.

ICS sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi sang tài khoản 2tor.online cho các phụ huynh cần và sẽ thông báo cụ thể cho từng phụ huynh.

Lưu ý: Tài khoản 2tor.online hiện mới chỉ có chức năng xem video, chưa có quizz nên phụ huynh tạm thời chưa nên đăng ký. ICS sẽ thông báo tới phụ huynh ngay khi có phương án giải quyết. 

ICS xin trân trọng thông báo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *