Những điểm khác nhau giữa Tài khoản Acellus Power Homeschool vs Tài khoản 2tor.online - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Những điểm khác nhau giữa Tài khoản Acellus Power Homeschool vs Tài khoản 2tor.online

Những điểm khác nhau giữa Tài khoản Acellus Power Homeschool vs Tài khoản 2tor.online

 • Thông báo về việc thay đổi từ Power Homeschool (chế độ Tutoring) sang 2tor.online:

Theo chính sách mới nhất của Acellus, họ sẽ chuyển riêng hệ Tutoring (được chọn bài để học, được xem lại video bài học nhiều lần và làm quiz nhiều lần) sang một web mới, có tên 2tor.online, với giá là 4.95$/môn/tháng. Power Homeschool hiện giờ sẽ chỉ còn theo hệ Teaching (học bài theo lộ trình có sẵn, được xác nhận credit từ hệ thống này cho bố mẹ). 

 • So sánh Tài khoản Acellus Power Homeschooling (chế độ Teaching) vs Tài khoản 2tor.online (chế độ Tutoring):
 • Giao diện khi vào môn học trên tài khoản Acellus Power Homeschooling và tài khoản 2tor.online có gì khác nhau?
 • Giao diện tài khoản Acellus Power Homeschool: Khi học sinh ấn chọn môn học, hệ thống sẽ hiện ra video bài học (video bài học này là nối tiếp của bài học trước). Học sinh sẽ học theo lộ trình đã có sẵn trên tài khoản Acellus Power Homeschooling, học sinh không thể nhảy bài hoặc chọn bài. 
 • Giao diện tài khoản 2tor.online: Khi học sinh ấn chọn môn học, hệ thống sẽ hiện ra danh sách bài học, học sinh có thể ấn vào bất kỳ bài học nào, khi đó hệ thống sẽ hiện ra video bài học đó.
 • Tài khoản Acellus Power Homeschooling và tài khoản 2tor.online có quiz/test sau khi xem video bài học không?
 • Với tài khoản 2tor.online, theo giám đốc Acellus, hiện tại họ không có ý định chuyển các phần quiz/test của hệ tutoring trước đây sang 2tor.online, mà chỉ chuyển video các bài giảng thôi. Vì 2tor.online là hệ thống được lập ra để hỗ trợ học sinh nghe/xem lại bài giảng của các phần kiến thức còn thiếu hay chưa rõ. 
 • Với tài khoản Acellus Power Homeschooling, sau khi xem video bài học, học sinh sẽ có các bài quiz/test ngay sau đó để luyện tập kiến thức. Nếu học sinh không hoàn thành được 70% số quiz của bài, Acellus sẽ cho chạy lại video bài học đó và làm lại bài quiz đó cho đến khi học sinh đạt được số điểm yêu cầu của Acellus hoặc Acellus sẽ chuyển sang một video bài học khác dễ hiểu hơn. 
 • Khi nào học sinh tại ICS Vietnam nên học Tài khoản Acellus Power Homeschooling hoặc Tài khoản 2tor.online
 • Tất cả các học sinh tham gia học tại ICS Vietnam từ tuần 1 hoặc tuần 2 hệ A (tức học kỳ I của năm học) thì đều mua Tài khoản Acellus Power Homeschool (chế độ teaching). Học sinh sẽ xem video và làm quiz ngay trên Tài khoản Acellus của mình. 
 • Đối với những học sinh vào học từ tuần thứ 3 trở đi của hệ A (học kỳ I) hoặc vào học từ hệ B (học kỳ 2) sẽ được khuyên theo học trên tài khoản 2tor.online. Tại ICS Vietnam, khi theo học tài khoản 2tor.online (chế độ tutoring), học sinh sẽ luyện tập bài quiz/test chủ đề bài học được đăng trên web ICS (bài tập sẽ được hiển thị trong mục Exercise, ví dụ: Math 1 – Bài tập 2tor.online week 1).
 • Tài khoản Acellus Power Homeschooling và tài khoản 2tor.online có cấp chứng nhận hoàn thành môn học và bảng điểm sau khi hoàn thành khóa học không?
 • Đối với tài khoản Acellus Power Homeschooling, sau khi học sinh hoàn thành xong 1 môn học ( học sinh phải hoàn thành đầy đủ các bài tập của Acellus và cả bài final exam cuối cùng), Acellus sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học ngay trong môn học đó. Ngoài ra, nếu học sinh có nhu cầu lấy bảng điểm, Acellus sẽ cấp bảng điểm khi học sinh có yêu cầu (Lưu ý: Acellus chỉ cấp bảng điểm cho những môn học đã hoàn thành và có chứng nhận hoàn thành môn).
 •  Đối với tài khoản 2tor.online, do hiện tại web 2tor.online không cập nhật các bài quiz/test, vì vậy học sinh không thể làm các bài quiz/test để có điểm. Do đó, học sinh học trên tài khoản 2tor.online sẽ không được cấp chứng nhận hoàn thành môn học cũng như bảng điểm. 
 • Phí mua tài khoản Acellus Power Homeschooling và tài khoản 2tor.online là bao nhiêu?
 • Với tài khoản Acellus Power Homeschooling, phí mua một tài khoản là $25/tháng. Học sinh có thể đăng ký đồng thời tối đa 7 môn/1 tài khoản. 
 • Với tài khoản 2tor.online, phí mua là $4.95/môn/tháng, có thể đăng ký đồng thời nhiều môn cho tài khoản. Tại ICS Vietnam, học sinh sẽ học 4 môn học chính ( Math, Language Arts, Science, Social Studies), như vậy phụ huynh và học sinh chỉ cần đăng ký 4 môn học chính trên Tài khoản 2tor.online với số tiền là $19.8/4 môn/tháng. 

Lưu ý: Học sinh đã có tài khoản Acellus Power Homeschool hoặc tài khoản 2tor.online không phải đăng ký mua Tài khoản tại ICS, học sinh chưa có tài khoản Acellus Power Homeschool hoặc tài khoản 2tor.online có thể đăng ký mua tài khoản thông qua ICS (khi đó ICS sẽ thu phí tài khoản đã bao gồm cả chi phí giao dịch thẻ). 

 Phân biệt tài khoản Acellus Power Homeschool và tài khoản 2tor.online:

Đặc điểm  Acellus Power Homeschool 2tor.online
Giao diện  Khi ấn chọn môn học sẽ hiện ra luôn video bài học, học sinh không thể chọn bài học. Khi ấn chọn môn học sẽ hiện ra danh sách bài học, học sinh có thể chọn bài học bất kỳ. 
Quiz/Test Có phần quiz/test sau video bài học. Hiện chưa có phần quiz/test sau video bài học 
Khi nào học Acellus Power Homeschool hay 2tor.online Khi vào học từ tuần 1 hoặc tuần 2 của học kỳ 1 Khi vào học từ tuần 3 của học kỳ 1 hoặc đăng ký học từ học kỳ 2
Chứng chỉ và bảng điểm Có cấp chứng chứng nhận hoàn thành môn học và bảng điểm sau khi hoàn thành môn học Không cấp chứng nhận hoàn thành môn học và bảng điểm
Phí mua tài khoản $25/tháng $4.95/môn/tháng

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *