Language Arts Grade 3 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 3

Tổng quan

📚Khóa học Nghệ thuật ngôn ngữ/Đọc lớp 3 được xây dựng dựa trên các kĩ năng đọc và ngữ văn cơ bản. Với các loại văn bản và dạng cấu trúc bài viết khác nhau, khóa học sẽ giúp các bạn học sinh phát triển khả năng tuân thủ quy ước của tiếng Anh chuẩn trong văn viết và nói. Không chỉ được học về ngữ pháp, cách sử dụng, viết hoa, dấu câu và chính tả, khóa học này còn giúp các bạn mở rộng vốn từ vựng và phát triển kỹ năng nghe. Các chủ đề khóa học bao gồm: Danh từ và đại từ; viết tự sự dựa trên trải nghiệm cá nhân; viết giải thích; động từ, tính từ và trạng từ; viết về quan điểm; viết so sánh; viết bình luận và viết một câu chuyện.

Acellus Language Arts Grade 3

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 20 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Danh từ
Bài 2 – Viết tự sự dựa trên trải nghiệm cá nhân
Bài 3 – Cấu tạo từ – Từ gốc
Bài 4 – Đại từ
Bài 5 – Bày tỏ quan điểm
Bài 6 – Tiền tố
Bài 7 – Từ sở hữu
Bài 8 – Viết bài thuyết minh
Bài 9 – Đọc và Nghe hiểu
Bài 10 – Từ điển và Bảng chú giải thuật ngữ
Bài 11 – Thảo luận
Bài 12 – Động từ
Bài 13 – Viết giải thích
Bài 14 – Cấu trúc câu
Bài 15 – Hậu tố
Bài 16 – Kịch và thơ
Bài 17 – Động từ và động từ bất quy tắc
Bài 18 – Tính từ
Bài 19 – Trạng từ
Bài 20 – Speaking và quá trình xuất bản

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12