Language Arts Grade 4 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 4

Tổng quan

📚Khóa học Ngữ Văn/Đọc hiểu lớp 4 là một khóa học tập trung vào các kỹ năng đọc và nghệ thuật ngôn ngữ với các loại văn bản và hình thức viết phức tạp hơn. Khóa học này chú trọng vào sáu loại văn bản khác nhau gồm: tự sự trên trải nghiệm cá nhân, bài báo thông tin, bài luận thuyết phục, câu chuyện hư cấu, câu chuyện tưởng tượng và kịch. Các loại văn bản này sẽ trở thành một nền tảng để triển khai các ý tưởng, chi tiết, cấu trúc, kiến ​​thức, ngữ âm, nhận dạng từ và sự trôi chảy. Ngoài ra, khóa học này còn giúp học sinh tuân thủ các quy ước về ngữ pháp, cách sử dụng, chính tả, dấu câu và từ vựng tiếng Anh tiêu chuẩn khi chúng liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của bài đọc.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 15 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Các loại văn bản
Bài 2: Đặc điểm của sách phi hư cấu
Bài 3: Viết tường thuật
Bài 4: Đặc tính
Bài 5: Yếu tố chính kịch
Bài 6: Viết bài thuyết minh
Bài 7: Xây dựng và lập dàn ý
Bài 8: Nghiên cứu một chủ đề
Bài 9: So sánh/đối lập
Bài 10: Bài phát biểu, bài viết thuyết phục
Bài 11: Thần thoại
Bài 12: So sánh quan điểm
Bài 13: Thơ – hình ảnh
Bài 14: Phân biệt sự thật – quan điểm, tưởng tượng – thực tế
Bài 15: Chỉnh sửa bài viết

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12