Language Arts Grade 6 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 6

Tổng quan

📚 Khóa học Ngữ Văn/Đọc hiểu lớp 6 giúp các bạn học sinh khám phá các yếu tố cơ bản trong nhiều loại văn bản thông tin và văn học; tìm kiếm các ý chính, các chi tiết củng cố, sau đó học cách truyền đạt ý tưởng trong tác phẩm của mình một cách hiệu quả. Khóa học cũng cung cấp việc nghiên cứu và thực hành các quy ước của tiếng Anh tiêu chuẩn về ngữ pháp, chính tả và từ vựng.

Language Arts Grade 6

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 10 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Truyện ngắn – Các thành phần của truyện ngắn
Bài 2 – Chiến lược xây dựng từ vựng
Bài 3 – Đọc hiểu
Bài 4 – Ngôn ngữ tượng hình và Viết tường thuật
Bài 5 – Văn bản thông tin
Bài 6 – Lập luận và Thuyết phục
Bài 7 – Kỹ năng đọc 
Bài 8 – Viết thông tin
Bài 9 – Đọc các thể loại
Bài 10 – Nghiên cứu và Thuyết phục

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12