Language Arts Grade 7 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade 7

Tổng quan

📚 Khóa học Ngữ Văn/Đọc hiểu lớp 7 tập trung vào các kỹ thuật đánh giá văn học, nắm bắt ý nghĩa từ các văn bản thông tin để từ đó cải thiện khả năng đọc hiểu và kỹ năng viết. Khóa học cũng giúp củng cố các quy ước của tiếng Anh chuẩn về ngữ pháp và cách sử dụng khi mô hình hóa các kỹ thuật viết trong ứng dụng văn học và phi hư cấu.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 10 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Chiến lược và kỹ năng đọc
Bài 2 – Cốt truyện và đặc điểm
Bài 3 – Các kỹ thuật trong Văn học
Bài 4 – Thơ và ngôn ngữ tượng hình
Bài 5 – Sách phi hư cấu
Bài 6 – Chiến lược xây dựng từ vựng
Bài 7 – Ngữ pháp – Làm việc với các phần của giọng nói
Bài 8 – Ngữ pháp – Cấu tạo câu và đồng thuận
Bài 9 – Quy ước
Bài 10 – Viết luận

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12