Language Arts Grade K - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Language Arts Grade K

Tổng quan

📚Khóa học Ngữ Văn/Đọc hiểu trình độ Mẫu giáo tập trung vào việc đặt nền tảng vững chắc cho việc bắt đầu đọc viết tiếng Anh, mang đến cho các bé cơ hội để nắm vững một loạt các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và các ứng dụng giúp chuẩn bị cho các khái niệm ngôn ngữ cao hơn trong các lớp học tiếp theo.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 13 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Hành trang đến với Ngôn ngữ
Bài 2 – Sẵn sàng học Ngôn ngữ
Bài 3 – 4 Danh từ
Bài 5 – 6 Động từ
Bài 7 – 8 Câu
Bài 9 – Hành trang viết – công cụ viết
Bài 11 – Luyện viết bổ sung
Bài 12 – Công cụ để đọc
Bài 13 – Kỹ năng kể chuyện

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12