Math Grade 1 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 1

Acellus Math Grade 1

Tổng quan

📚Khóa học Toán lớp 1 của Acellus tập trung vào phép cộng, phép trừ đến 20, các mối quan hệ giữa số nguyên và giá trị vị trí, ngoài ra học sinh sẽ được làm quen với phép đo tuyến tính, đo độ dài và hình dạng hình học. Sau khi hoàn thành môn Toán lớp 1 của Acellus, học sinh sẽ có thể nhận biết số lượng đồ vật bằng nhau, các chữ số từ 0 – 29 và số thứ tự; đếm 0 – 20; giải bài toán có lời văn. Học sinh cũng sẽ có thể sắp xếp, phân loại và kiểm đếm; tạo biểu đồ và hình ảnh để đưa vào các tình huống thực tế; so sánh, đo lường và ước tính độ dài; sử dụng đơn vị đo inch và cm, xem đồng hồ…

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 12 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Các số đến 20
Bài 2: Phép cộng
Bài 3: Phép trừ
Bài 4: Luyện tập phép cộng và phép trừ
Bài 5: So sánh
Bài 6: Sắp xếp, phân loại và sử dụng biểu đồ
Bài 7: Các đơn vị đo chiều dài
Bài 8: Làm quen với hình học
Bài 9: Thời gian
Bài 10: Nhận thức không gian và bản đồ
Bài 11: Mở rộng về phép cộng-trừ và số đếm
Bài 12: Giá trị số và tính nhẩm

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12