Math Grade 3 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Math Grade 3

Acellus Math Grade 3

Tổng quan

📚Môn Toán lớp 3 của Acellus cung cấp một trải nghiệm học tập hấp dẫn cho những bộ óc sáng tạo. Trong suốt khóa học này, học sinh học về nhân và chia trong phạm vi 100. Các em sẽ phát triển một nền tảng vững chắc về phân số, kiểm tra và so sánh giá trị phân số. Ngoài ra, khóa học còn nghiên cứu hình chữ nhật và các bài toán tìm diện tích hình chữ nhật. Học sinh cũng được làm quen và phân tích các hình hai chiều, ba chiều và các thuộc tính khác nhau của chúng.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 16 đơn vị kiến thức:
Bài 1-2: Giá trị của số – Làm tròn và so sánh
Bài 3-4: Phép cộng và Phép trừ
Bài 5-6: Phép nhân
Bài 7-8: Phép chia – Phối hợp các phép tính
Bài 9-10: Phân số – So sánh và cộng phân số
Bài 11-12: Thời gian – Hình học phẳng
Bài 13-14: Hình học không gian – Các đơn vị đo lường
Bài 15-16: Quy luật của bảng số – Biểu diễn dữ liệu

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12