Middle School Geography - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Middle School Geography

Tổng quan

📚 Địa lý Trung học cơ sở bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về Địa lý và những vấn đề mà nó tác động. Khóa học tiếp tục xem xét địa lý của thế giới và các sự kiện trọng đại được định hình bởi nó. Các chủ đề khóa học bao gồm:

 • Nhập môn Địa lý
 • Con người, Kinh tế và Văn hóa
 • Chính quyền
 • Nhìn về quá khứ
 • Các quốc gia ở Bắc, Trung và Nam Mỹ
 • Hy Lạp và La Mã cổ đại
 • Thời Trung cổ đến Phục hưng
 • Khám phá cách mạng
 • Thế kỷ 20
 • Châu Âu
 • Nga
 • Tây, Bắc và Đông Phi
 • Phương Đông 
 • Nam Cực
Social Studes or Goegraphy 2

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 31 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Giới thiệu về Địa lý
Bài 2 – Con người và Kinh tế
Bài 3 – Con người và Văn hóa
Bài 4 – Chính phủ
Bài 5 – Nhìn về quá khứ
Bài 6 – Hoa Kỳ
Bài 7 – Canada
Bài 8 – Mexico
Bài 9 – Trung Mỹ
Bài 10 – Caribbean Nam Mỹ
Bài 11 – Andes và Pampas
Bài 12 – Brazil
Bài 13 – Hy Lạp và La Mã cổ đại
Bài 14 – Thời Trung cổ đến Phục hưng
Bài 15 – Sự thăm dò và các cuộc Cách mạng
Bài 16 – Thế kỷ 20
Bài 17 – Tây Âu
Bài 18 – Đông Âu
Bài 19 – Nga
Bài 20 – Tây Phi
Bài 21 – Đông Phi
Bài 22 – Bắc Phi
Bài 23 – Ả Rập
Bài 24 – The Holy Land
Bài 25 – Iran và Thổ Nhĩ Kỳ
Bài 26 – Trung Á
Bài 27 – Nam Á
Bài 28 – Trung Quốc
Bài 29 – Nhật Bản và Hàn Quốc
Bài 30 – Đông Nam Á
Bài 31 – Nam Cực

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12