Physical Science - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Physical Science

Tổng quan

📚 Khoa học Vật lý là là khóa học nghiên cứu về vật chất và năng lượng. Vật chất có thể được định nghĩa là bất cứ thứ gì tồn tại trong không gian và có khối lượng. Còn năng lượng được định nghĩa là khả năng gây ra sự thay đổi của vật chất. Khóa học Khoa học Vật lý giúp các bạn học sinh nghiên cứu các thành phần cơ bản mà vật chất được tạo thành, các dạng năng lượng khác nhau làm cho mọi thứ chuyển động và thay đổi. Bên cạnh đó còn khai sáng, minh họa thêm về các khái niệm, nâng cao hiểu biết và đưa khoa học vào cuộc sống.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 15 đơn vị kiến thức:

Bài 1 – Thuộc tính của Vật chất
Bài 2 – Các loại vật chất
Bài 3 – Những thay đổi vật lý và hóa học của vật chất
Bài 4 – Các dạng năng lượng
Bài 5 – Nhiệt
Bài 6 – Từ tính
Bài 7 – Điện
Bài 8 – Sóng
Bài 9 – Âm thanh
Bài 10 – Năng lượng điện từ
Bài 11 – Ánh sáng
Bài 12 – Lực
Bài 13 – Chuyển động
Bài 14 – Công việc và Máy móc
Bài 15 – Nguồn năng lượng thay thế

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12