Science Grade 3 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade 3

Tổng quan

📚 Khóa học Khoa học lớp 3 là khóa học nghiên cứu các chủ đề về khoa học sự sống, khoa học trái đất, vật lý, công nghệ và thiên văn học. Việc thực hiện các thí nghiệm và ví dụ chân thực, sống động và đa dạng sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm được đề cập.

Acellus Science Grade 3

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 19 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Đời sống thực vật
Bài 2: Đời sống động vật
Bài 3: Động vật và thực vật trong hệ sinh thái
Bài 4: Động vật và thực vật sống cùng nhau
Bài 5: Nước
Bài 6: Thời tiết
Bài 7: Đá và đất
Bài 8: Những thay đổi trên bề mặt Trái đất
Bài 9: Tài nguyên thiên nhiên của Trái đất
Bài 10: Thuộc tính của Vật chất
Bài 11: Những thay đổi của Vật chất
Bài 12: Lực và chuyển động
Bài 13: Máy cơ đơn giản
Bài 14: Giới thiệu về Năng lượng
Bài 15: Tìm hiểu thêm về Năng lượng
Bài 16: m thanh
Bài 17: Khám phá bầu trời
Bài 18: Hệ mặt trời
Bài 19: Chúng ta sử dụng khoa học mỗi ngày

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12