Science Grade K - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Science Grade K

Acellus Science Grade K

Tổng quan

📚Khóa học Khoa học trình độ mẫu giáo là khóa học nghiên cứu các khái niệm cơ bản về sự sống, trái đất, vật lý và khoa học vật lý. Khóa học này sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm dựa trên các thí nghiệm đầy màu sắc, sống động và đa dạng. Các chủ đề khóa học bao gồm: Cây, loài vật, tài nguyên của Trái đất, thời tiết, vật chất và sự chuyển động.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 6 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Thực vật
Bài 2: Động vật
Bài 3: Tài nguyên của Trái đất
Bài 4: Sự thay đổi của bầu trời
Bài 5: Cùng học về vật chất
Bài 6: Sự chuyển động

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12