Social Studies Grade 2 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Social Studies Grade 2

Acellus Social Studies Grade 2

Tổng quan

📚 ️Khóa học Khoa học Xã hội lớp 2 bắt đầu khám phá cách học sinh hòa nhập thế giới với tư cách là thành viên trong một cộng đồng, một quốc gia, dân tộc. Khóa học còn giới thiệu các bản đồ, thảo luận về cách thức hoạt động của ngành công nghiệp và chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng đề cập đến Lịch sử Hoa Kỳ từ đầu thời kỳ thổ dân da đỏ đến Nội chiến và kết thúc với phần giới thiệu về lịch sử thế giới.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 6 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Bạn sống ở đâu?
Bài 2: Hành tinh Trái đất
Bài 3: Làm việc chăm chỉ
Bài 4: Hoa Kỳ
Bài 5: Lịch sử của Hoa Kỳ
Bài 6: Quá khứ

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12