Social Studies Grade 3 - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Social Studies Grade 3

Tổng quan

📚 ️Khóa học Khoa học Xã hội lớp 3 tập trung vào tầm quan trọng của các cộng đồng – cách họ làm việc cùng nhau, các điều kiện khác nhau có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào và họ đã phát triển như thế nào theo thời gian. Thông qua khóa học này, học sinh sẽ được tìm hiểu về lịch sử Hoa Kỳ và những sự kiện đã đưa quốc gia này phát triển như ngày hôm nay. Khóa học cũng sẽ nghiên cứu về thương mại, tiền tệ, ra quyết định liên quan đến tiết kiệm và chi tiêu.

Acellus Social Studies Grade 3

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 9 đơn vị kiến thức:
Bài 1: Cộng đồng
Bài 2: Tài nguyên tái tạo và không thể tái tạo
Bài 3: Sự thay đổi của cộng đồng
Bài 4: Tuyên ngôn Nhân quyền và trách nhiệm của con người
Bài 5: Văn hóa nước Mỹ
Bài 6: Kinh tế và hàng hóa
Bài 7: Những nhân vật quan trọng của Mỹ
Bài 8: Các địa điểm, sự kiện đáng chú ý ở Hoa Kỳ.
Bài 9: Tổng kết khóa học

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12