Social Studies Grade K - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Social Studies Grade K

Tổng quan

📚 ️Khóa học Social Studies dành cho lứa tuổi Mẫu giáo – tiền Tiểu học của Acellus được giảng dạy bởi cô Ashley Cavazos. Chương trình bao gồm các khái niệm cơ bản về các nhóm xã hội, tương tác xã hội và các khái niệm liên quan đến gia đình, khu phố và cộng đồng, làm việc và nghề nghiệp. Khóa học tiếp tục xây dựng một nền tảng xã hội vững chắc bằng cách thảo luận sâu hơn về nhu cầu và mong muốn, cách chi tiêu hợp lý và mở rộng đến việc nhận biết thời tiết và các loại địa lý khác nhau như sa mạc, núi, đồng bằng, v.v., cũng như việc sử dụng bản đồ. Học sinh tìm hiểu về các quốc gia trên thế giới, về Hoa Kỳ, công nghệ, các khái niệm ngày-tuần-tháng, ngày lễ, lễ kỷ niệm và truyền thống.

Danh sách bài học

📚 Khóa học gồm 9 đơn vị kiến thức:
Bài 1 – Chúng mình là ai?
Bài 2 – Cộng đồng
Bài 3 – Làm việc
Bài 4 – Nhu cầu và mong muốn
Bài 5 – Trái Đất của chúng mình
Bài 6 – Khám phá thế giới
Bài 7 – Nước Mỹ
Bài 8 – Công nghệ
Bài 9 – Nhà mình – thế giới của mình!

>>> Xem thêm: Danh sách các môn học Acellus từ K-12