Cô Lê Thị Quỳnh Xuân - Cố vấn ICS Viet Nam - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Cố vấn ICS Viet Nam

Lê Thị Quỳnh Xuân

THÔNG TIN

Họ và tên

Lê Thị Quỳnh Xuân

Vị trí công tác

Cố vấn khoa học tự nhiên ICS Viet Nam

Học vị

Tiến sĩ

Bằng cấp

Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Khoa học Năng lượng

Kinh nghiệm
Cô Lê Thị Quỳnh Xuân có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ và đào tạo môn nghệ thuật ngôn ngữ.
Cố vấn khoa học tự nhiên
Cô Lê Thị Quỳnh Xuân đang là 1 trong những cố vấn nhóm môn khoa học tự nhiên của ICS Viet Nam
Previous
Next