Thầy Paul James Nutting - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Paul James Nutting

THÔNG TIN

Họ và tên

Paul James Nutting

Vị trí công tác

Giáo viên ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học California
  • Tốt nghiệp Đại học Colorado – Boulder

Kinh nghiệm
Thầy Paul James Nutting có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và các môn văn học; kỹ năng reading, writing; cung cấp các khóa học riêng cho cá nhân, dạy học tại các trung tâm tiếng Anh, trường phổ thông, trường đại học tại Việt Nam như King English School, The English Connection, Enlightening Education Center, Trường Đoàn Thị Điểm, Trường đại học quốc gia (Vietnam National University- International School)
Giáo viên
Thầy Paul James Nutting đang là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next