Thầy Quách Trung Đông - Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vũ trụ - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Cố vấn ICS Viet Nam

Quách Trung Đông

THÔNG TIN

Họ và tên

Quách Trung Đông

Vị trí công tác

Cố vấn khoa học tự nhiên ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ

Bằng cấp

Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vũ trụ​

Kinh nghiệm
Thầy Quách Trung Đông có hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức giảng dạy và nghiên cứu chương trình STEM phổ thông, luyện thi HKSO của HK về khoa học quốc tế.
Cố vấn khoa học tự nhiên
Thầy Quách Trung Đông đang là 1 trong những cố vấn nhóm môn khoa học tự nhiên của ICS Viet Nam
Previous
Next